Intervenció de la PAH Viladecans respecte la MOCIÓ PER A LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS

La PAH Viladecans intervé en aquest ple en relació a la Moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats presentada a registre el passat 21 de gener.
Abans de tot, hem de lamentar que el reglament no deixi a la iniciativa ciutadana presentar directament mocions al ple, i sigui només la voluntat dels grups polítics constituïts la que permeti la discussió dels problemes que ens afecten a totes. És una carència democràtica que no ajuda precisament en l’actual temps de descrèdit de les institucions.
Des de l’inici d’aquesta estafa que anomenen crisi, s’han produït a Catalunya un 10% de les execucions hipotecàries de tot l’Estat, al voltant d’unes 150.000. Les entitats financeres han rebut milers de milions de diners públics per tal de sanejar uns comptes enfonsats a causa de gestors ineficients, negligents i, fins i tot, corruptes. Però a les persones hipotecades no se les salva. S’aplica una Llei Hipotecària declarada il•legal per les institucions europees.
L’objectiu d’aquesta moció consisteix a que es coneguin tots el pisos buits als barris, tot penalitzant la utilització anòmala de la propietat en el sentit que marca la Llei de l’habitatge de 2007 i que va ser reformada, a la baixa, per cert, el 2011. Pretenem que es compleixi la llei. I que vostès, els encarregats de fer-la complir, no mirin cap a un altre costat i sancionin les entitats que vulneren la llei sense pietat. La pietat que elles no tenen amb la dignitat i la integritat de les persones afectades.
Animem la ciutadania a col•laborar amb la PAH, detectant els habitatges permanentment desocupats, fonamentalment de les grans empreses i entitats financeres, per tal de confeccionar una llista que es pugui contrastar amb aquella que es compromet a fer l’Ajuntament.
Estem decebuts perquè la nostra moció, elaborada per juristes de prestigi, no es presenti íntegre per a la seva aprovació en aquest ple. Alguns dels partits que integren el consistori havien votat en el passat contra la reforma hipotecària, en contra del que és habitual al nostre entorn, la dació en pagament. Pensàvem que s’havien empenedit de debò. Que havien escoltat el dolor de la gent. Pot-ser amb alguns ens equivocàvem. Ja veurem en el futur en qui podem confiar.
Malgrat tot, no tinguin les presents cap dubte que la PAH Viladecans vigilarà l’aplicació immediata d’allò aprovat. Per la nostra part, convocarem a que la ciutadania, a través de la desobediència civil, arribi on la voluntat política no vol arribar. L’Obra Social de la PAH aconsellarà i orientarà totes aquelles persones excloses del dret constitucional a l’habitatge per tal que no continuï l’escàndol que suposa que hi hagi cases sense gent i gent sense cases.
Al carrer ens trobarem.
Sí que es pot!

Anuncios